Trading: De forskellige markeder

Afhængig af uddannelse og erfaring, kan det varierer hvilket marked man bør vælge. For at handle CFD’er og Forex bør man have en vis erfaring, da det ellers hurtigt kan ende med store tab. Dette indlæg vil give et kort indblik i de forskellige trading markeder.

De forskellige trading markeder

Aktier: Dette er nok det mest kendte marked og handler i al sin enkelthed om at købe eller sælge aktier i en virksomhed

ETF: ETF står for exchange-traded fund og er en samling af forskellige værdipapirer. En ETF kan indeholde aktier, råvarer, obligationer eller en anden form for blanding af investeringer.

Forex: Det største marked af dem alle. Forex markedet faciliterer alle vekslinger af valuta, hvilket også er det daytradere ofte spekulerer i.

Optioner: En option er et derivat, som er en finansiel kontrakt, med en værdi der følger det underliggende aktiv (aktie, valuta, råvarer osv.). En option indeholder derudover en udløbsdato, aftalekurs og en optionspræmie.

CFD (Contract for difference): Som en option er en CFD en kontrakt uden ejerskab over aktiver. Prisen følger det underlæggende aktiv som ved optioner. Dog er der ingen udløbsdato for CFD’er. En CFD bruges ofte, hvis man ønsker at handle med gearing på sin investering. Mange nybegyndere mister dog deres penge på CFD’er, da det oftest er promoveret som en “get-rich-quick” metode.