Studiebolig og forældrekøb som investering

Snart springer årets studenter ud, og en helt særlig sæson står for døre på boligmarkedet – forældrekøbssæsonen. Landet over er forældre og håbefulde unge ude at se på lejligheder, og særligt de større byer med tilhørende universiteter og andre videregående uddannelser tiltrækker denne type købere.

Gennem de sidste 10 år har forældrekøb været anset som en god investering, men spørgsmålet er, om det stadig forholder sig sådan i 2020, og om investeringen er på højde med andre aktivklasser som f.eks. aktier?

Det ser vi nærmere på i denne artikel.

Prisen på forældrekøbsegnede lejligheder er steget

Tager vi udgangspunkt i prisudviklingen på ejendomsmarkedet over de seneste 10 år, er der ingen tvivl om, at priserne er steget. Med til denne historie hører dog, at priserne i 2009 var banket godt i bund efter en finanskrise, der havde hærget på både det danske og internationale markeder.

Ser vi udelukkende på prisudviklingen, kan man argumentere for, at en investering i form af studiebolig og forældrekøb er mindre attraktiv, end den har været gennem de seneste 10 år. Vi befinder os langt inde i en stort set vedvarende stigning, der har stået på i over 10 år nu. Ud fra dette synspunkt kan det virke mindre attraktivt at investere i en studiebolig.

Når man investerer i en studiebolig via et forældrekøb, er det dog ikke blot afkastpotentialet, der skal tages højde for. Der følger nemlig en række fordele og ulemper med et forældrekøb, som man ikke kan drage fordel af, hvis man bor til leje.

Fordele og ulemper ved forældrekøb

Den største fordel udover afkastpotentialet er, at man kan sætte en attraktiv husleje til den studerende. Samtidig er der mulighed for at søge om boligstøtte, og samlet set kan det give en rigtig fornuftig økonomi for den studerende.

Omvendt skal man også være opmærksom på, at ejendomsinvesteringer som regel klarer sig bedst over tid. Er der f.eks. tale om et kortere studie, kan man risikere at time ejendomsmarkedet skævt ift. ejendomscyklussen, hvilket vil påvirke investeringen negativt.

Derudover er det værd at påpege, at der er omkostninger forbundet med både køb og salg af en studiebolig. Viser det sig, at der er en fortjeneste på investeringen, bliver denne desuden beskattet.

En investering i en studiebolig via et forældrekøb bør derfor først og fremmest ses som en håndsrækning til den studerende, og ikke som en egentlig investering. Når det er sagt, kan studieboligen dog stadig ende ud som en ganske fornuftig investering afhængig af pris, timing og varighed i markedet.