Hvordan lukker man et selskab?

Sponsoreret indhold

Hvis du skal lukke et selskab har du brug for god advokathjælp og et overblik over, hvilke forskellige former for lukning der findes. Her kan du læse mere om og blive klogere på, hvordan man lukker et selskab. 

Forskellige måder at lukke en virksomhed

Der findes mange årsager til, at man bliver nødt til at lukke sin virksomhed. Det kan for eksempel være at flere parter i ejerskab synes det er på tide at komme videre og har lyst til at lave andre ting, eller det kan være, at man er endt i en uheldig økonomisk situation. Hvordan man griber lukningen an, afhænger hovedsageligt af to faktorer. Om man er solvent eller insolvent. At være solvent betyder, at man løbende kan overholde sine økonomiske forpligtelser, og at disse ikke overstiger værdien af selskabet. At være insolvent betyder det stik modsatte, og der er forskel på hvordan man lukker solvente og insolvente virksomheder. Lad os kigge lidt nærmere på lige præcis det.

Hvis din virksomhed er solvent

Lukke virksomhed der er solvent, kan foregå på en af to måder. Den første løsning, som er den billigste løsning for at lukke sin virksomhed, er det der hedder opløsning ved betalingserklæring. Når du lukker din virksomhed på denne måde, forudsætter det at alle forpligtelser er taget hånd om og al gæld er betalt. Risikoen med denne måde at lukke sin virksomhed på, er at hvis der dukker op forpligtelser, som man havde glemt eller ikke var klar over, så er dette noget man hæfter for personligt, hvis man har lukket virksomheden ved betalingserklæring. Dette kan derfor være en lidt risikabel måde, at lukke sin virksomhed på, hvis man ikke har et fuldstændigt overblik over selskabets forpligtelser.

En anden måde at lukke sin virksomhed på, hvis den er solvent, er ved frivillig likvidation. Her hæfter man ikke med sin privatøkonomi, på samme måde som ved opløsning ved betalingserklæring. Dette er dog en proces der kan tage tid, gerne omkring 6 mnd. Alligevel,  er det en svært populær løsning hvis man skal lukke sin virksomhed.

Hvis din virksomhed er insolvent

Hvis din virksomhed derimod er insolvent, kan du lukke den ved konkursbegæring eller tvangsopløsning. Tvangsopløsning er noget der besluttes af erhvervsstyrelsen, mens en konkursbegæring kan fremsættes af en kreditor eller af selskabet selv. Begge måder at lukke sin virksomhed på, kræver at man ikke kan opfylde sine økonomiske forpligtelser. Det er ikke ønskelige måder, at få lukket selskabet på. Hvis man bliver lukket ved tvangsopløsning, så er der mulighed for at ansøge om genoptagelse af selskabet.