En introduktion til VIX-indekset

Har du hørt om VIX-indekset? VIX-indekset er et indeks, der tager temperaturen på investorernes forventninger til fremtiden. Indekset kan dermed – i teorien – bruges som en pejlestang for fremtiden. I denne artikel ser vi nærmere på, hvad VIX-indekset er, og hvordan det fungerer.

Hvad er VIX-indekset?

VIX-indekset er et såkaldt volatilitetsindeks, der har til formål at vise markedets forventninger til volatiliteten over de kommende 30 dage. Det er i denne sammenhæng vigtigt at forstå, at VIX ikke måler volatiliteten, men i stedet forventningen til volatiliteten – altså forventningen til de udsving, der vil opstå på markederne de næste 30 dage.

VIX-indeksets mundrette navn er egentlig CBOE Volatility Index, som stammer fra Chicago Board Options Exchange. Og netop optioner har en vigtig betydning for sammensætningen af VIX – VIX beregnes nemlig på baggrund af S&P 500 optioner.

Det foregår således, at man ser på bevægelserne i S&P 500-optioner, og ud fra disse danner VIX-indekset. Er der stor volatilitet i optionerne, vil der således også være stor volatilitet i VIX-indekset.

Teorien omkring VIX bygger på, at udsving i S&P 500-optioner er et udtryk for investorernes forventning om fremtiden, og VIX-indekset kommer dermed til at fungere som en fremtidig indikator af markedernes volatilitet – bygget på investorernes nuværende forventninger.

Sådan aflæses indekset

Når vi skal aflæse VIX-indekset, ser vi derfor på volatilitet; altså bevægelser og udsving. Når VIX-indekset svinger opad, sker det derfor ofte i forbindelse med store kursfald, der allerede er indtruffet. Her bliver investorerne bekymrede for fremtiden og forventer en større volatilitet, hvilket kommer til udtryk i indekset.

Det er dog vigtigt at forstå, at VIX-indekset ikke afspejler, hvad der kommer til at ske, men derimod forventninger om fremtiden på baggrund af hændelser, der allerede er sket. Det er en ekstremt vigtig pointe, når vi skal forstå VIX-indekset. VIX er altså en slags nutidig stresstest af markederne.

Af samme grund har VIX-indekset fået tilnavnet ”frygtens indeks”, da det som udgangspunkt viser de største udsving, når der er total panik på markederne. VIX-indekset nævnes derfor også primært i pressen, når der sker større fald på markederne. I tider med stabil fremgang vil der ikke være betydelige udsving i VIX, og det kan derfor synes mindre interessant for medierne.

Faktum er dog, at VIX er interessant uanset, om det viser større, mindre eller ingen udsving – for uanset hvad siger det noget om investorernes forventninger til markedets fremtid.