Corona-virus: Aktiemarkederne holder vejret

En ny aktieuge har taget sin begyndelse, og mens aktiemarkederne holder vejret, har hele verden blikket rettet mod et sted – Wuhan-provinsen i Kina. For bedst som konsensus havde vist sig at være pæne stigninger på omkring 10% på de globale aktiemarkeder i 2020, kom der pludselig alvorlig slinger i valsen fra en uventet front.

Og slinger i valsen er faktisk en forholdsvis rammende formulering, når det kommer til udviklingen på aktiemarkederne, siden corona-virussen brød ud. Den ene dag er markederne ramt af noget, der kan minde om et forstadie til panik; den næste dag kan markederne vende og stikke afsted i retning mod nye aktierekorder.

Spørgsmålet er – hvilke konsekvenser kan corona-virussen få på aktiemarkederne, hvis udviklingen fortsætter?

Flere smittede og et stigende dødstal

Tager vi udgangspunkt i virussen selv, så er der grund til bekymring. Seneste tal fra i dag viser, at antallet af smittede nu er steget til over 40.000 mennesker, og dødstallet er nået op på 910 personer. Pilen for dødstallet peger desværre kun i én retning, og det kan for alvor få aktiemarkederne til at dykke, hvis udviklingen fortsætter.

Midt i den nye, mulige epidemi er der imidlertid også håb at spore. Positivt er det under alle omstændigheder, at cirka 75% af de smittede kun er smittet i en mild grad, hvor der endnu ikke er tale om et decideret udbrud af corona. Derudover er 79% af personer med et decideret udbrud blevet raske igen, mens 2,2% ud af det samlede antal smittede er omkommet på grund af virussen.

Hvordan påvirker corona-virussen aktiemarkedet i den kommende uge?

I øjeblikket befinder aktiemarkederne sig en underlig form for limbo. Selv om dødstallet for corona-virussen stiger, og smitten spreder sig til nye personer, er der endnu ikke tale om et udbrud i et omfang, der for alvor har skabt panik på aktiemarkederne.

Skal corona-virussen få afgørende indflydelse på aktierne i den kommende uge, skal der med andre ord formentlig ske én af to ting. Enten skal udbruddet intensiveres, hvilket selvsagt vil resultere i yderligere fald på aktiemarkederne, eller alternativt skal der ske en opbremsning i antallet af smittede og dødstallet, hvilket vil kunne få aktiemarkederne til at stige igen, om end formentligt kun i begrænset omfang.

Aktiemarkederne holder derfor vejret den kommende uge og håber på, at vi har set det værste til corona-virussens forfærdelige ansigt.